Zaznacz stronę

Kultura bezpieczeństwa żywności – zasady i wymagania dla firm

Kultura bezpieczeństwa żywności to zbiór wartości, postaw i zachowań promujących bezpieczne praktyki w zakresie produkcji, przechowywania, dystrybucji i spożywania żywności. Polega ona na systematycznym podejściu do zarządzania ryzykiem związanym z żywnością, mając na...

Palety IPPC – co to znaczy?

Transport towarów jest kluczowym elementem globalnej gospodarki, umożliwiając przemieszczanie produktów na duże odległości w krótkim czasie. Aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność transportu, ważne jest zastosowanie odpowiednich narzędzi i metod. Jednym z...
Wymagania GlobalGAP dla roślin uprawnych

Wymagania GlobalGAP dla roślin uprawnych

Różnego rodzaju standardy i normy są obecnie niezbędne, w celu dbania o to, aby produkowane wyroby i oferowane usługi posiadały odpowiedni poziom jakościowy i spełniały ogólnie przyjęte wymagania. Nie inaczej jest w branży spożywczej, gdzie kluczowe znaczenie ma...