Zaznacz stronę
Wymagania GlobalGAP dla roślin uprawnych

Wymagania GlobalGAP dla roślin uprawnych

Różnego rodzaju standardy i normy są obecnie niezbędne, w celu dbania o to, aby produkowane wyroby i oferowane usługi posiadały odpowiedni poziom jakościowy i spełniały ogólnie przyjęte wymagania. Nie inaczej jest w branży spożywczej, gdzie kluczowe znaczenie ma...
Jak często powinno się wykonywać audyt finansowy?

Jak często powinno się wykonywać audyt finansowy?

Audyt kojarzony jest zazwyczaj z przykrym obowiązkiem, który może się skończyć problemami. Zazwyczaj słyszy się o nich w sytuacji wykrycia przez organy kontrolujące nieprawidłowości. Prawda o audycie, jest jednak zupełnie inna. Jest to zwykłe badanie, którego celem...
Jak wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego?

Jak wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego?

Prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego przysługuje każdemu pracownikowi. Wynika ono nie tylko z zapisów znajdujących się w dziale siódmym Kodeksu pracy, ale również z zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Według przepisów pracownik ma prawo korzystać z niego...