Zaznacz stronę

Różnego rodzaju standardy i normy są obecnie niezbędne, w celu dbania o to, aby produkowane wyroby i oferowane usługi posiadały odpowiedni poziom jakościowy i spełniały ogólnie przyjęte wymagania. Nie inaczej jest w branży spożywczej, gdzie kluczowe znaczenie ma właśnie jakość produkowanych artykułów żywieniowych i innych produktów. 

Dla konsumentów to z czego wykonane są produkty spożywcze, w jaki sposób zostały one wyprodukowane, jaki mają skład, z czego wyprodukowane jest ich opakowanie i wiele innych kwestii ma bardzo istotne znaczenie. Z tego względu powstały różnego rodzaju normy i standardy, które regulują ten obszar działalności firm. Jedną z najważniejszych i uznanych na całym świecie inicjatyw w tym zakresie jest organizacja GlobalGAP.

Czym jest GlobalGAP?

Firmy, które prowadzą handel detaliczny i działają w europejskim sektorze świeżych owoców i warzyw, w roku 1997 zebrały się i postanowiły ustalić określone normy w celu zapewnienia, że produkty rolne i środki spożywcze jakie oferują konsumentom, mają określony standard i nie odbiegają jakością od ogólnie przyjętych wymagań. Następnie ustalone zostały zasady certyfikacji w odniesieniu do ustalonych standardów i norm. 

W taki właśnie sposób powstało stowarzyszenie GlobalGAP, które działa w celu zapewnienia, że produkty rolne umieszczone na półkach sklepów są w pełni bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia ludzi. Dziś wprowadzone przez to stowarzyszenie normy stały się standardem obowiązującym na całym świecie. 

Obecnie około 70–80 % głównych detalistów i producentów w Europie, jest członkami lub są zarejestrowani w GlobalGAP. Wielu sprzedawców detalicznych na całym świecie wymaga aktualnie ważnego certyfikatu od swoich dostawców rolnych i ogrodniczych, zanim podejmą decyzję o współpracy i wprowadzeniu oferowanych przez nich produktów do swojej oferty.

Do jakich sektorów odnosi się GlobalGAP?

Współcześnie GlobalGAP stał się standardem, który obowiązuje na całym świecie i wielu różnych sektorach działalności rolniczej i nie tylko. Obejmuje takie zagadnienia, jak:

  • bezpieczeństwo żywności,
  • identyfikowalność właściwego stosowania środków ochrony roślin, nawożenia, technik upraw, nawadniania, postępowania z odpadami, 
  • bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników,
  • bezpieczeństwo środowiska wynikające z prowadzonej działalności. 

Chociaż standard ten obejmuje bardzo wiele różnych produktów rolnych, najczęściej jest on stosowany w produkcji owoców i warzyw. GlobalGAP dotyczy zarówno indywidualnych rolników, jak i grup producentów-rolników np. spółdzielni, dużych eksporterów itp. Kontrolowane tutaj są wszelkie procesy, począwszy od przygotowania gleby do posadzenia roślin, aż do momentu produkcji i dostawy gotowych produktów do konsumenta. Każda z tych czynności jest rejestrowana i podlega dokładnemu monitorowaniu, co sprawia, że gwarancja bezpieczeństwa i jakości jest na bardzo wysokim poziomie.

W jakim zakresie GlobalGAP reguluje kwestie związane z roślinami uprawnymi

W zakresie roślin uprawnych GlobalGAP reguluje takie kwestie jak ich identyfikowalność, wykorzystany materiał rozmnożeniowy, sposób zarządzania glebą i jej ochrony, wykorzystane podczas uprawy nawozy, gospodarka wodna, integrowana ochrona roślin, stosowane środki ochrony roślin oraz całe wyposażenie wykorzystywane podczas uprawy roślin. Dzięki temu, GlobalGAP, pozwala dokładnie monitorować wszelkie etapy związane z uprawą roślin uprawnych, co gwarantuje, że uzyskane plony będą spełniały wszelkie wymagania tego standardu, a jakość będzie na wysokim poziomie.

Jakie korzyści daje certyfikat GlobalGAP?

Certyfikat GlobalGAP przyznawany jest tym firmom, których działalność spełnia normy dobrej praktyki rolniczej. Dzięki ustandaryzowaniu tego obszaru działalności rolniczej możliwe było uzyskanie tej samej wysokiej jakości produktów na całym świecie. To sprawia, że kupując certyfikowane tym standardem produkty bez względu na ich pochodzenie można mieć pewność, że będą one miały tak samo wysoką jakość

Posiadanie takiego certyfikatu przez danego producenta pokazuje również, że działa on na rzecz bezpieczeństwa konsumentów, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Certyfikat GlobalGAP gwarantuje odbiorcom produktów rolnych to, że otrzymują oni sprawdzony produkt, który jest w pełni bezpieczny, wyprodukowany z zastosowaniem odpowiednich środków ochrony roślin, zachowaniem zrównoważonego nawożenia oraz poszanowania dla środowiska naturalnego. Dzięki temu firma produkcyjna może być lepiej postrzegana przez partnerów i konsumentów, co pozwala jej na szybszy rozwój i większe zyski.