Zaznacz stronę

Osoby pełniące funkcję członków zarządu firmy przewozowej, prezesów czy właścicieli jednoosobowych firm świadczących tego typu usługi muszą wykazywać się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do właściwego zarządzania transportem w swoich przedsiębiorstwach.

Dlatego tak ważne jest, aby aktualizowali informacje i dane na temat godzin pracy czy dokumentów uprawniających do przejazdu. Jakie szkolenia warto wziąć pod uwagę, by jako przedsiębiorca rozwijać firmę transportową?

Kursy z zakresu ewidencji czasu pracy kierowców

Szkolenie w zakresie przepisów czasu pracy kierowcy ma na celu zrozumienie często skomplikowanych i niejednoznacznych przepisów, z którymi boryka się środowisko transportowe.

Poza przekazanymi informacjami w tematyce przepisów Rozporządzenia 561, Ustawy o Czasie Pracy Kierowcy, każdy uczestnik szkolenia może poprosić o indywidualną weryfikację danych zawartych na karcie kierowcy. Specjaliści przy pomocy narzędzi, które są wykorzystywane podczas kontroli ITD, wskażą potencjalne nieprawidłowości i pomogą rozwiązać problemy jeszcze przed kontrolą drogową.

Jakie są przykładowe zagadnienia poruszane na szkoleniu? Podczas spotkania omawia się istotne zmiany i interpretacje przepisów. Przybliża się wymogi pobierania danych cyfrowych,

Ustawy o Czasie Pracy Kierowcy, Rozporządzenia 561/2006 r czy Rozporządzenie (EU) 165/2014 r. Analizuje się nie tylko taryfikatory kar, ale też zastosowanie art. 12/561/2006 r., dotyczące tego jak prawidłowo sporządzić tłumaczenie do powstałego naruszenia. Interpretuje się przepisy w wybranych krajach i dokonuje ewidencji uzupełniającej czas pracy (zaświadczenia).

Podczas kursu z zakresu ewidencji czasu pracy kierowców omawia się także najczęściej popełniane błędy w tym zakresie, zasady “złotej minuty” oraz użytkowania funkcji OUT/PROM-KOLEJ, która wykrywa błędy, braki i manipulację przy okazji używania tachografu cyfrowego przez ITD.

Uczestnicy szkolenia mają dostęp do materiałów dotyczących czasu pracy kierowcy, przykładowych tłumaczeń w oparciu o art. 12/561/2006 r. oraz do ściąg z obsługi tachografów cyfrowych. Można uzyskać informacje dotyczące manualnych wpisów do tachografu cyfrowego, symulacji jego pracy na walizce szkoleniowej i co najważniejsze – indywidualnej konsultacji popełnionych naruszeń.

Kursy doszkalające dla kierowców

Zawodowe prowadzenie pojazdów do przewozu osób oraz rzeczy jest o wiele bardziej wymagającym zajęciem niż prywatna jazda samochodem. Wiąże się ono z wysoką odpowiedzialnością oraz wymaga szeregu kompetencji, które nie tylko zwiększą bezpieczeństwo na drodze, ale i efektywność wykonywania powierzonych obowiązków. Jakie kursy wybrać?

Jakość pracy kierowców ma kluczowy wpływ na wyniki działalności każdej firmy transportowej. To od nich – zarówno od ich uważności jazdy, jak i stylu prowadzenia pojazdu czy posiadanych przez nich dodatkowych kwalifikacji – zależy jakość wykonywanych przez przedsiębiorstwo usług.

Rynek usług transportowych dynamicznie zmienia się i aby zachować swoją pozycję w branży, trzeba się dopasowywać do nowych potrzeb. Najlepszym rozwiązaniem będzie zainwestowanie w przeszkolenie kierowców w rozszerzenie o profil usługowy.

Aby mieć pewność, że kierowcy są na bieżąco z obowiązującymi przepisami prawa, warto śledzić zmiany w prawie transportowym. Jest ono niezwykle restrykcyjne – zarówno na terenie Polski, jak i innych krajów Unii Europejskiej. Reguł, nakazów i zakazów przybywa z roku na rok.

W przypadku częstych stłuczek drogowych i kolizji, nadmiernego zużycia paliwa przydatne mogą okazać się kursy doszkalające i doskonalące technikę jazdy. Warto wziąć pod uwagę także:

  • kursy ADR, a więc do przewozu materiałów niebezpiecznych,
  • kursy związane z mocowaniem ładunków,
  • kursy językowe dla kierowców, którzy będą wykonywali zadania na trasach międzynarodowych.

Specjalistyczne szkolenia BHP

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) stanowi podstawowy obowiązek zarówno pracodawcy, jak i pracowników.

Pomimo że BHP dla pracowników oraz pracodawców najczęściej kojarzy się z obowiązkiem odbycia szkoleń, zagadnienie to jest zdecydowanie szersze. Obejmuje wypadki przy pracy czy kontrolę PIP – w przypadku każdej kontroli inspektorzy PIP dokonują sprawdzenia, czy przedsiębiorstwo przestrzega ustawowych obowiązków w zakresie BHP.

Dokonując wdrożenia podstawowych aspektów, jakie firma transportowa powinna zapewnić w ramach obowiązków BHP, należy wskazać:

  • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych,
  • wyznaczenie osoby lub firmy odpowiedzialnej za wykonywanie zadań służby BHP,
  • dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz zapoznanie z nim pracowników (na piśmie),
  • prowadzenie ewidencji wydanej odzieży roboczej dla każdego pracownika.

szkolenia kierowców

Dlaczego warto brać udział w szkoleniach dla pracowników firm transportowych

Prowadzenie firmy dzięki specjalistom oferującym usługi dla firm transportowych stanie się prostsze i będzie zabierać mniej czasu i stresu. Jeśli prowadzisz tego typu działalność i potrzebujesz wsparcia, możesz liczyć na pomoc.

Często można zasięgnąć porad u fachowców, działających na różnych polach związanych z transportem drogowym takich jak: karty paliwowe, ubezpieczenia, przygotowywanie wszelkiej dokumentacji wymaganej do prowadzenia transportu. Czasem warto także skorzystać ze wsparcia agencji zatrudnienia, specjalizujących się pozyskiwaniu kierowców wszystkich kategorii. Z takiej pomocy warto skorzystać na pewno na samym początku, gdy firma zaczyna rozwijać skrzydła.