Zaznacz stronę

Rozliczenia podatku z Austrii można dokonać do pięciu lat wstecz. Wysokość nadpłaconego podatku oblicza się na podstawie Lohnzettel. Jest to dokument niezbędny do rozliczenia podatku z Austrii oraz podstawa do uzyskania zwrotu podatku z zagranicy. Niestety, Lohnzettel nie wystarczy, aby uzyskać zwrot nadpłaconego podatku. Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia podatku z Austrii?

Kto musi się rozliczyć z podatku?

Nie wszystkie osoby, które pracują lub pracowały legalnie w Austrii, mają obowiązek, aby rozliczyć się z austriackim urzędem skarbowym. Wyjątek stanowią osoby, które nie przepracowały w Austrii mniej niż 6 miesięcy, a ich austriackie dochody stanowią mniej niż 90% wszystkich dochodów uzyskanych w danym roku. Kwota wolna od podatku to 11 000 euro, więc jeśli zarobiłeś powyżej 12 000 euro w danym roku podatkowym, musisz się rozliczyć.

Dodatkowo obowiązek rozliczenia podatku w Austrii ma miejsce, gdy:

  • dodatkowe dochody przekraczają 730 euro,
  • otrzymujesz wynagrodzenia z dwóch źródeł, które nie są opodatkowane,
  • niesłusznie domagałeś się kwoty podlegającej odliczeniu jako jedyny żywiciel rodziny.

Rozliczenie nie jest obowiązkowe, ale często warto się starać o zwrot podatku z Austrii. Głównie ma to miejsce, jeśli nie przekroczyłeś kwoty wolnej od podatku a mimo to, podatek został potrącony; Twoje pensje były nieregularne; masz dzieci, na które otrzymujesz zasiłek; płacisz alimenty.

O zwrot podatku z Austrii można ubiegać się do pięciu lat wstecz, co oznacza, że do 31 grudnia 2019 r. można złożyć deklaracje podatkowe nawet za 2014 r., do 2020 r. za rok 2015r., za 2016 r. do 2021 r., za 2017 r. do 2022 r., a za 2018 r. do 2023 r. 

pieniądze ze zwrotu podatku z Austrii

Pracowałeś legalnie w Austrii? Chcesz otrzymać zwrot podatku z zagranicy? Skorzystaj z pomocy biura Tax-Pol, które pomoże Ci otrzymać zwrot podatku za pracę w Austrii. Wejdź na: https://www.tax-pol.pl/uslugi/austria/zwrot-podatku-austrii/

Zwrot podatku Austria – wymagane dokumenty

Zastanawiasz się, jak rozliczyć podatek z zagranicy? Polska, Austria, Belgia, Holandia czy Wielka Brytania mają swoje sposoby na rozliczenie podatku. Zwrot podatku z kraju, jakim jest Austria, wymaga zebrania różnych dokumentów, które muszą być prawidłowo wypełnione oraz wysłane do odpowiedniego urzędu. Dokumenty potrzebne do rozliczenia podatku z Austrii to:

  • Lohnzettel – karta podatkowa,
  • Zaświadczenie o zarobkach EU/EWR – wypełniony przez polski Urząd Skarbowy,
  • Zaświadczenie o nauce dziecka – wypełniony przez szkołę, do której uczęszcza dziecko,
  • Zaświadczenie o zameldowaniu – wypełniany przez Urząd Miasta i Gminy,
  • Kopia zameldowania i wymeldowania z Austrii,
  • Kopia karty ubezpieczeniowej.

Jeśli chcesz mieć większe szanse na to, aby Twój wniosek o zwrot podatku z Austrii został rozpatrzony pozytywnie oraz dotarł na czas, skorzystaj z profesjonalnego biura, które nie musi się zastanawiać jak rozliczyć podatek z Austrii. Prawie 20 lat doświadczenia oraz pomoc przy rozliczaniu podatku z zagranicy biura Tax-pol tysiącom Polaków, to gwarancja wysokiej jakości usług firmy, dla której rozliczenia austriackiego podatku nie stanowią problemu. Dzięki Tax-Pol możesz uzyskać zwrot podatku z Austrii nawet na kilka tysięcy euro!

Lohnzettel – pewny zwrot podatku z Austrii

zwrotu podatku z Austrii

Dokumenty potrzebne do zwrotu podatku z Austrii.

L16 (Lohnzettel) to dokument, który jest podstawą do wystąpienia o zwrot podatku z Austrii. Lohnzettel jest wystawiany przez pracodawcę i potwierdza wysokość dochodów  i pobranych zaliczek. Jeśli Twój austriacki pracodawca go nie wydał, zgłoś się do niego z prośbą o wystawienie Lohnzettel. Co ważne, nie rozliczysz się z austriackim urzędem skarbowym na podstawie miesięcznych odcinków wypłat (Lohngehaltabrechnung), dlatego tak ważne jest, aby otrzymać L16. O zwrot podatku z Austrii, możesz ubiegać się tylko wtedy, gdy posiadasz ten dokument. Dodatkowo, jeśli pobierałeś w danym roku podatkowym chorobowe, urlopowe lub bezrobotne, także musisz posiadać odpowiednie dokumenty. Wszystkie dokumenty muszą wyraźnie poświadczać, w jakim terminie i w jakiej kwocie dane świadczenie zostało pobrane.