Zaznacz stronę

Jest to sprawdzanie sprawozdania finansowego, czyli dokumentu ukazującego sytuację finansową jednostki, jej wpływy i wydatki,  sporządzonego przez firmę, jakiś zakład lub jakikolwiek inny podmiot gospodarczy. Takie badanie wykonywane jest przez specjalistę, zwanego rewidentem – to on ostatecznie stwierdza, czy sprawozdanie wystawione przez firmę jest wykonane poprawnie pod względem merytorycznym i czy nie rozmija się z prawdą. Brana pod uwagę jest także poprawność przy prowadzeniu tak zwanych ksiąg rachunkowych, czyli specjalnych zbiorów zawierających wszystkie dane odnośnie obrotów finansowych i sald firmy. Zakończenie audytu finansowego kończy się wystawieniem przez rewidenta tak zwanej opinii, w której zawiera się ocena dokumentacji finansowej prowadzoną przez firmę oraz dodatkowo zawarta jest informacja, czy finansom danej firmy nie grożą poważne problemy w ciągu przyszłego roku.

Za audytem finansowym ciągnie się zła sława. Kojarzy się on z kolejną kontrolą, którą po prostu trzeba przeżyć, i która może skutkować bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami. Tak naprawdę do obowiązków audytorów nie należy doszukiwanie się błędów w celu doniesienia o nich innym – ich głównym zadaniem jest sprawdzanie sprawozdań pod względem  jasności i poprawności zawartych w nich danych, po to, by inne osoby posiłkujące się takimi sprawozdaniami były w stanie z nich swobodnie korzystać.

Kto może potrzebować audytu finansowego?

Audytowi finansowemu podlegają takie placówki, jak banki, zakłady ubezpieczeń, kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy obracające papierami wartościowymi oraz zajmujące się funduszami inwestycyjnymi, spółki akcyjne, i tym podobne.  Te miejsca podlegają obowiązkowemu audytowi, jednak coraz częściej na audyt decydują się takie placówki jak uczelnie, szkoły lub różnego rodzaju prywatni przedsiębiorcy, w celu kontroli i przejrzenia historii własnych finansów.

Na rynku istnieje wiele firm trudniących się przeprowadzaniem audytów. Najczęściej oferują one nie tylko kontrolę, ale także całą pomoc związaną z doradztwem w zakresie rachunkowości, księgowości i tym podobnych. Pomagają także w planowaniu całych systemów sprawozdawczości i ogólnie pomagają udzielając rad na temat bieżących problemów na które można się natknąć podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak wybrać firmę konsultingową?

audyty finansoweSzukając firmy konsultingowo-audytorskiej najlepiej znaleźć taką, która służy pomocą nie tylko w zakresie informowania o ewentualnych nierzetelnościach w zakresie sprawozdań finansowych, ale także pomoże nam rozwiązać te problemy udzielając profesjonalnych rad w zakresie prowadzenia księgowości. Firma taka będzie więc posiadać w swoim składzie nie tylko biegłych rewidentów, ale także doświadczonych księgowych.

Istnieje tak zwana wielka czwórka audytorska, w skład której wchodzą następujące firmy zajmujące się przeprowadzeniem audytów przede wszystkim dużych przedsiębiorstw: Deloitte, Ernst&Young, KPMG i PricewaterhouseCoopers. Szukając odpowiedniej firmy audytorskiej nie musimy porywać się od razu na wyżej wymienione marki – zadowolić może nas nawet niewielka, rodzinna firma, o ile dysponuje doświadczonymi biegłymi rewidentami i księgowymi. Wpieramy wówczas rozwój naszych polskich firm i pomagamy polskiemu kapitałowi.

 


Zapraszamy do korzystania z profesjonalnych usług świadczonych przez: http://madg-rachunkowosc.pl